VVS

BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

MED SERVICE & UNDERHÅLL

Vi arbetar med service, installationer, reparationer, om/tillbyggnationer, badrum & köksrenoveringar och nyproduktion både mot fastighetsbolag och företag samt privatpersoner:

  • Säker vatten certifikat
  • Vi gör analyser av köld och värmebärare
  • Injustering av värmesystem
  • Energioptimeringar
  • Bergvärmeinstallationer
  • Frånluftsvärmepumpar
  • Reparation av pumpar
  • Rengöring av värmeväxlare