AVTAL

VARFÖR SKAFFA

SERVICEAVTAL

 • Personlig tekniker som har kundskap om er anläggning
 • Förtur vid akuta fel
 • Underhållsplan som årligen uppdateras
 • Kostnadskontroll
 • Rabatt på timkostnader och material

Inom följande områden kan man teckna serviceavtal, ett eller flera

 • Periodisk läckagekontroll
 • Myndighetsbesiktningar
 • Kyla/värmepumpar
 • Automation
 • Ventilation
 • OVK
 • Driftoptimering
 • Energioptimering
 • VVS