Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn, där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar.

 

AVTAL

Varför serviceavtal?

  • Personlig tekniker som har kundskap om er anläggning
  • Förtur vid akuta fel
  • Underhållsplan som årligen uppdateras 
  • Kostnadskontroll
  • Rabatt på timkostnader och material

Inom följande områden kan man teckna serviceavtal,
ett eller flera

PERIODISK
LÄCKAGEKONTROLL

MYNDIGHETS
BESIKTNINGAR

KYLA/
VÄRMEPUMPAR

Automation

VENTILATION

OVK

DRIFTOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING

VS