Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn, där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar.

 

KYLA VÄRMEPUMP

 

Service, underhåll & installationer

STHLM KLIMAT utför service, underhåll och installationer på alla typer av kyl- värmepumpanläggningar, från små kompaktaggregat, kyl- och fryssystem till stora process och komfortkylslösningar i alla typer av byggnader.

 

Våra certifierade tekniker/montörer servar och installerar kylanläggningar för CO2, propan samt anläggningar med traditionella köldmedium, vi hjälper kunder att välja rätt framtida lösningar för såväl befintliga som nya anläggningar

STHLM KLIMAT Erbjuder

STHLM KLIMAT är certifierat kategori 1 vilket betyder att vi är behöriga att arbeta med alla kyl- och värmepumpaggregat. 

  • Periodisk läckagekontroll
  • Underlag för årsrapport
  • Serviceavtal
  • Förebyggande underhåll med besöksrapport
  • Optimering
  • Konvertering
  • Avhjälpande underhåll
  • Installationer