VENTILATION

Vi utför service och installationer av ventilationsanläggningar, oavsett vilket fabrikat:

 • Luftmätning/injustering
 • Lagerbyte
 • Filterbyte
 • Loggning av temperaturer, Co2, radon m.m
 • OVK besiktning
 • Statusbesiktningar
 • Utbyten av ventilationsaggregat
 • Montage av ventilation
 • Ombyggnation av ventilationsystem
 • Konstruktion och projektering
 • OVK åtgärder
 • ROT arbeten