Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn, där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar.

 

VENTILATION

VENTILATION FÖR FRISKT KLIMAT

Vi utför service och installationer av ventilationsanläggningar, oavsett vilket fabrikat:

 

  • Luftmätning/injustering
  • Lagerbyte
  • Filterbyte
  • Loggning av temperaturer, Co2, radon m.m
  • OVK besiktning
  • Statusbesiktningar
  • Utbyten av ventilationsaggregat
  • Montage av ventilation
  • Ombyggnation av ventilationsystem
  • Konstruktion och projektering